Bảo Hộ Quyền Huy

top
logo

SẢN PHẨM NHẬP KHẨU & PHÂN PHỐI

Hỗ trợ trực tuyến

07.66668.168 - 0908.333382
yahooMr Đạt yahooquyenhuy118@gmail.com
077.477.3336
yahooMs Hạnh yahooquyenhuy118@gmail.com

Chính sách bảo mật thông tin

06-10-2018

1 Mc đích và phm vi thu thp:

 

Vic thu thp dliu ca CTY TNHH QUYN HUY bao gm: email, đin thoi, tên, địa chkhách hàng. Đây là các thông tin CTY TNHH QUYN HUY cn khách hàng cung cp bt buc khi mua sn phm trên website. Liên hxác nhn khi khách hàng đăng ký mua hàng trên website nhm đảm bo quyn li cho người tiêu dùng.

 

2 Phm vi sdng thông tin:

 

Công ty sdng thông tin thành viên cung cp để:

-          Cung cp các sn phm mi nht đến khách hàng.

-          Thông báo vvic giao hàng và htrkhách hàng.

-          Cung cp thông tin liên quan đến sn phm.

-          Xlý đơn đặt hàng và xlý yêu cu ca quý khách hàng.

.

3 Thi gian lưu trthông tin:

 

-          Dliu khách hàng sẽ được lưu trtrên máy chca CTY TNHH QUYN HUY. Khi quý khách hàng mun ngng lưu trcó thliên hvi công ty để thc hin ngng lưu trthông tin.

  

4.     Địa chca đơn vthu thp và qun lý thông tin cá nhân

 

·           Tên đơn v: CÔNG TY TNHH QUYN HUY

Giy đăng ký kinh doanh s: 0307485192

 

           Địa ch: 152 Bãi Sy Phường 4 Qun 6 , TPHCM

Đin thoi : 0908.3333.82

 

 

5. Phương tin và công cụ để người dùng tiếp cn và chnh sa dliu cá nhân ca mình.

 

-         Quý khách hàng có thcp nht thông tin bt clúc nào bng cách truy cp website ca CTY TNHH QUYN HUY

 

 

6. Cam kết bo mt thông tin cá nhân khách hàng:

 

-         CTY TNHH QUYN HUY đảm bo rng mi thông tin thu thp được sẽ được lưu gian toàn. Chúng tôi bo vthông tin cá nhân ca quý khách bng cách:

- Gii hn truy cp thông tin cá nhân (chkhi đăng nhp quý khách mi thy được thông tin cá nhân ca mình).

- Sdng sn phm công nghệ để ngăn chn truy cp máy tính trái phép.

- Xóa thông tin cá nhân ca quý khách khi nó không còn cn thiết cho mc đích lưu trhsơ ca chúng tôi.


Hotline tư vấn: 0908.333382
Zalo